Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 231/2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare articolelor de încălţăminte şi de modificare a Deciziei 1999/179/CE [notificată cu numărul C(2002) 1015] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002D0231

În vigoare de la 20.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 18 martie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru atribuirea
etichetei ecologice comunitare articolelor de încălţăminte
şi de modificare a Deciziei 1999/179/CE
[notificată cu numărul C(2002) 1015]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2002/231/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 4 şi art. 6 alin. (1),

întrucât:

(1) Conform Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs cu caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea aspectelor ecologice esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că trebuie să se stabilească criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse.

(3) Se prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică, precum şi a cerinţelor de evaluare şi verificare legate de respectivele criterii are loc în timp util, înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse. În urma revizuirii se va prezenta o propunere de prelungire, retragere sau modificare.

(4) Este necesară revizuirea criteriilor ecologice stabilite de Decizia Comisiei 1999/179/CE din 17 februarie 1999 privind stabilirea criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare produselor de încălţăminte2, pentru a se reflecta schimbările de pe piaţă. În acelaşi timp, perioada de valabilitate a respectivei decizii, prelungită de Decizia 2001/823/CE3, trebuie modificată.

(5) Este necesară adoptarea unei noi directive a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice pentru această categorie de produse, care să fie valabile pentru o perioadă de cinci ani.

(6) Este necesar ca, pentru o perioadă limitată de 12 luni, atât noile criterii stabilite de prezenta decizie, cât şi criteriile stabilite de Decizia 1999/179/CE, să fie valabile simultan, pentru ca acele societăţi care au obţinut sau care au solicitat eticheta ecologică pentru produsele lor înainte de data aplicării prezentei directive să aibă suficient timp pentru a-şi conforma aceste produse la noile criterii.

(7) Dispoziţiile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiecte de criterii stabilite de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică constituit în temeiul art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(8) Dispoziţiile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...