Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 215/2002 privind încheierea celui de-al patrulea amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon Număr celex: 32002D0215

În vigoare de la 14.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 4 martie 2002
privind încheierea celui de-al patrulea amendament la Protocolul
de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon
(2002/215/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Comunitatea, în temeiul responsabilităţilor sale privind mediul a devenit, prin Decizia 88/540/CEE3, parte la Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon şi a aprobat primul amendament la respectivul protocol prin Decizia 91/690/CEE4, al doilea amendament la respectivul protocol prin Decizia 94/68/CE5 şi al treilea amendament la respectivul protocol prin Decizia 2000/646/CE6.

(2) Datele recente indică faptul că, pentru protecţia adecvată a stratului de ozon, este necesar un grad mai ridicat de control asupra schimburilor comerciale cu substanţe care epuizează stratul de ozon decât cel prevăzut de Protocolul de la Montreal, astfel cum a fost modificat în 1997. Aceleaşi date indică faptul că ar trebui luate măsuri suplimentare pentru reducerea producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon, în special hidroclorofluorocarburi şi substanţe noi.

(3) Un al patrulea amendament la Protocolul de la Montreal, care prevede această reglementare şi aceste măsuri a fost adoptat de părţi în decembrie 1999 la Beijing.

(4) Comisia a participat, în numele Comunităţii, la negocierea şi la adoptarea respectivului amendament.

(5) Comunitatea a adoptat măsuri în domeniul reglementat de modificare, în special prin Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanţele care epuizează stratul de ozon7 şi ar trebui, prin urmare, să-şi asume angajamente internaţionale în domeniul respectiv.

(6) Este necesară aprobarea de către Comunitatea a celui de-al patrulea amendament la Protocolul de la Montreal, deoarece acesta conţine dispoziţii privind producţia şi comerţul cu substanţe reglementate între Comunitate şi alte părţi, iar punerea în aplicare a acestora este responsabilitatea Comunităţii,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...