Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 192/2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen Număr celex: 32002D0192

În vigoare de la 07.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 februarie 2002
privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre
dispoziţiile acquis-ului Schengen (2002/192/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere art. 4 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Protocolul Schengen"),

având în vedere solicitarea Guvernului Irlandei, exprimată în scrisorile din 16 iunie 2000 şi 1 noiembrie 2002, adresate Preşedintelui Consiliului, de a participa la anumite dispoziţii ale acquis-ului Schengen, după cum se precizează în scrisorile respective,

având în vedere avizul Comisiei din 14 septembrie 2000 privind solicitarea,

întrucât:

(1) Irlanda are o poziţie specială cu privire la aspectele reglementate de partea III titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, după cum se recunoaşte în Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei şi în Protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale art. 14 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, anexat prin Tratatul de la Amsterdam la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

(2) Acquis-ul Schengen a fost conceput şi funcţionează ca un ansamblu coerent ce trebuie pe deplin acceptat şi aplicat de toate statele ce susţin principiul desfiinţării verificării persoanelor la frontierele comune.

(3) Protocolul Schengen prevede posibilitatea ca Irlanda să participe la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen, datorită poziţiei speciale a Irlandei menţionate anterior.

(4) Irlanda îşi va asuma obligaţiile ce revin unui stat membru în baza articolelor din Convenţia Schengen din 1990 enumerate în prezenta decizie.

(5) Având în vedere poziţia specială a Irlandei menţionată anterior, Irlanda nu va participa în baza prezentei decizii la dispoziţiile respective din Convenţia din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (denumit în continuare "Convenţia Schengen") care privesc frontierele.

(6) Având în vedere problemele grave abordate în art. 26 şi 27 din Convenţia Schengen, Irlanda va aplica aceste articole împreună cu măsurile menţionate în prezenta decizie ce se întemeiază pe aceste articole.

(7) Irlanda a solicitat să participe la ansamblul dispoziţiilor acquis-ului Schengen privind instituirea şi funcţionarea sistemului de informaţii Schengen (denumit în continuare "SIS"), cu excepţia dispoziţiilor privind semnalizările menţionate în art. 96 din Convenţia Schengen şi celelalte dispoziţii referitoare la respectivele semnalizări.

(8) În opinia Consiliului, orice participare parţială a Irlandei la acquis-ul Schengen trebuie să respecte coerenţa domeniilor care formează ansamblul acestui acquis.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...