Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 105/2002 privind ordinea exercitării preşedinţiei Consiliului Număr celex: 32002D0105

În vigoare de la 09.02.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 ianuarie 2002
privind ordinea exercitării preşedinţiei Consiliului
(2002/105/CE, CECO, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 203 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în special articolul 27 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 116,

având în vedere Decizia Consiliului din 1 ianuarie 1995 de stabilire a ordinii exercitării preşedinţiei Consiliului1, în special articolul 1 alineatul (2),

având în vedere propunerea Germaniei şi Finlandei din 18 ianuarie 2002,

întrucât:

Prezenta decizie nu aduce atingere modificărilor ulterioare pe care Consiliul le poate adopta cu privire la ordinea exercitării preşedinţiei, în special ca urmare a aderării unor noi state membre la Uniune,

DECIDE:

___________

1 JO L 1, 1.1.1995, p. 220.

Articolul 1

Perioadele în care Germania şi Finlanda deţin preşedinţia Consiliului, în ultimele şase luni ale anului 2006 şi, respectiv, primele şase luni ale anului 2007, se inversează.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...