Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 75/2002 de stabilire a condiţiilor speciale la importul de anason în stea originar din ţările terţe [notificată cu numărul C(2002) 379] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002D0075

În vigoare de la 02.02.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 1 februarie 2002
de stabilire a condiţiilor speciale la importul de anason în stea
originar din ţările terţe [notificată cu numărul C(2002) 379]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2002/75/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 93/43/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare1, în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1) Anasonul în stea (Illicium verum), cunoscut şi sub numele de badian chinezesc, este potrivit pentru consumul uman şi utilizat în mod curent în produsele alimentare.

(2) Varietatea botanică de anason în stea cunoscută sub numele de anason în stea de Japonia (Illicium anisatum, numit şi Illicium religiosum, Illicium japonicum, shikimmi şi skimmi) este recunoscută ştiinţific ca fiind extrem de toxică, prin urmare improprie pentru consumul uman.

(3) Analizele loturilor de anason în stea originare din anumite ţări terţe au indicat prezenţa anasonului în stea de Japonia. Prezenţa anasonului în stea de Japonia a fost a fost legată de anumite cazuri de intoxicaţii alimentare în Comunitate.

(4) Prin urmare, în anumite ţări terţe există o problemă de igienă care constituie o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii publice în cadrul Comunităţii şi trebuie să se adopte măsuri de protecţie la nivel comunitar.

(5) Anasonul în stea importat din ţările terţe şi destinat consumului uman sau utilizării ca ingredient în produsele alimentare nu trebuie să conţină anason în stea de Japonia.

(6) Autorităţile competente din ţările terţe trebuie să furnizeze, pentru fiecare transport de anason în stea originar din propriile ţări, documente justificative de confirmare a faptului că produsele sunt compuse numai din anason în stea şi că nu conţin anason în stea de Japonia.

(7) Pentru a proteja sănătatea publică este necesar ca loturile de anason în stea importate în Comunitatea Europeană, destinate consumului uman sau utilizării ca ingredient în produsele alimentare, să fie supuse unei eşantionări aleatorii şi unor analize prealabile punerii lor în liberă circulaţie. În acelaşi scop trebuie să se controleze şi produsele care se află deja pe piaţă.

(8) Dat fiind impactul considerabil pe care îl vor avea măsurile din prezenta decizie asupra resurselor de care dispun statele membre pentru realizarea controalelor, rezultatele acestor măsuri trebuie să fie supuse unei evaluări după o scurtă perioadă de timp şi măsurile trebuie să fie modificate, după caz.

(9) Statele membre au fost consultate cu privire la măsurile prevăzute de prezenta decizie, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 43/93/CEE din 18 decembrie 2001,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...