Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2179/2002 privind condiţiile speciale de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc Număr celex: 32002R2179

În vigoare de la 07.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2179/2002 AL COMISIEI
din 6 decembrie 2002
privind condiţiile speciale de acordare a ajutorului
pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieţei cărnii de porc1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1365/20002, în special articolele 4 alineatul (6) şi 5 alineatul (4),

Întrucât:

(1) Pot fi luate măsuri de intervenţie cu privire la carnea de porc în cazul în care pe pieţele reprezentative ale Comunităţii preţul mediu pentru carcasele de porc este sub 103% din preţul de bază şi este probabil să rămână sub acest nivel.

(2) Preţurile de piaţă au scăzut sub nivelul menţionat şi, având în vedere tendinţele sezoniere şi ciclice, această situaţie poate persista.

(3) Trebuie luate măsuri de intervenţie. Aceste măsuri pot fi limitate la acordarea de ajutor pentru depozitarea în regim privat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3444/90 al Comisiei din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor detaliate de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3533/934.

(4) În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2763/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc5, Comisia poate decide reducerea sau prelungirea perioadei de depozitare. Ar trebui stabilite sumele de adăugat sau de scăzut în cazul în care Comisia adoptă o astfel de decizie, precum şi cuantumurile ajutorului pentru o perioade de depozitare specifice.

(5) Pentru a facilita munca administrativă şi de control care rezultă din încheierea contractelor ar trebui stabilite cantităţi minime.

(6) Garanţia ar trebui stabilită la un nivel care să asigure că depozitarii îşi îndeplinesc obligaţiile asumate.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...