Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2150/2002 privind statisticile asupra deşeurilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002R2150

În vigoare de la 09.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2150/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2002
privind statisticile asupra deşeurilor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Comunitatea solicită statistici comunitare periodice privind producerea şi gestionarea deşeurilor provenite de la întreprinderi şi gospodării, pentru a urmări punerea în aplicare a politicii privind deşeurile. Aceasta creează bazele pentru controlul respectării principiilor de maximizare a recuperării şi a eliminării în condiţii de siguranţă. Cu toate acestea, sunt necesare în continuare instrumente statistice pentru a evalua respectarea principiului de prevenire a deşeurilor şi pentru a stabili o legătură între datele privind producerea de deşeuri şi inventarierea utilizării resurselor, la nivel global, naţional şi regional.

(2) Este necesar să se furnizeze definiţiile deşeurilor şi ale gestionării deşeurilor, în scopul de a obţine rezultate statistice comparabile privind deşeurile.

(3) Politica comunitară privind deşeurile a stabilit o listă a principiilor care trebuie respectate de unităţile producătoare de deşeuri şi de sectorul de gestionare a deşeurilor. Aceasta necesită monitorizarea deşeurilor în diferite puncte ale lanţului deşeurilor şi anume: în momentul producerii, colectării, recuperării şi eliminării acestora.

(4) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare4 constituie cadrul de referinţă pentru dispoziţiile prezentului regulament.

(5) Pentru a garanta rezultate comparabile, statisticile privind deşeurile ar trebui să fie elaborate în conformitate cu defalcarea precizată, într-un format adecvat şi într-un termen stabilit de la sfârşitul anului de referinţă.

(6) Având în vedere că obiectivul acţiunii preconizate, şi anume stabilirea unui cadru pentru elaborarea de statistici comunitare privind producerea, recuperarea şi eliminarea deşeurilor, nu poate fi îndeplinit suficient de bine de statele membre, datorită necesităţii de a furniza definiţii ale deşeurilor şi ale gestionării deşeurilor, astfel încât să se obţină statistici comparabile între statele membre, şi, prin urmare poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii stabilit la articolul 5 din Tratat. Conform principiului proporţionalităţii, astfel cum a fost stabilit la articolul menţionat, prezentul regulament nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv.

(7) Statele membre ar putea avea nevoie de o perioadă de tranziţie pentru stabilirea propriilor statistici privind deşeurile pentru toate sau pentru unele din activităţile economice A, B şi G Q din NACE Rev. 1 instituită prin Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană5 pentru care sistemul statistic naţional necesită adaptări majore.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...