Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene Număr celex: 32002R2012

În vigoare de la 14.11.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2012/2002 AL CONSILIULUI
din 11 noiembrie 2002
de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 159 al treilea paragraf şi articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere rezoluţia Comitetului Regiunilor4,

___________

1 Propunerea Comisiei din 20 septembrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

2 Aviz emis la 10 octombrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Aviz emis la 24 octombrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

4 Rezoluţie adoptată la 10 octombrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În timpul catastrofelor majore, Comunitatea ar trebui să se arate solidară faţă de populaţia din regiunile afectate prin acordarea unui ajutor financiar care să contribuie, în cel mai scurt timp, la restabilirea condiţiilor normale de viaţă în toate regiunile sinistrate. Ajutorul ar trebui să fie mobilizat în principal în caz de catastrofe naturale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...