Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui Număr celex: 32002R1407

În vigoare de la 02.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1407/2002
din 23 iulie 2002
privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 87 alin. (3) lit. (e) şi art. 89,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului consultativ constituit în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului3,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social4,

întrucât:

(1) Tratatul CECO, precum şi regulile adoptate pentru aplicarea sa, în special Decizia Comisiei nr. 3632/93/CECO din 28 decembrie 1993 de stabilire a unor reguli comunitare cu privire la acordarea ajutorului de stat în industria cărbunelui5, expiră la 23 iulie 2002.

___________

1 JO C 304 E, 30.10.2001, p. 202.

2 Aviz emis la 30 mai 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 321, 16.11.2001, p. 2.

4 JO C 48, 21.02.2002, p. 49.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...