Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1406/2002 de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002R1406

În vigoare de la 05.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 1406/2002
din 27 iunie 2002
de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din Tratat4,

___________

1 JO C 120 E, 24.04.2001, p. 83 şi JO C 103 E, 30.04.2002, p. 184.

2 JO C 221, 07.08.2001, p. 64.

3 JO C 357, 14.12.2001, p. 1.

4 Avizul Parlamentului European din 14 iunie 2001 (JO C 53 E, 28.02.2002, p. 312), poziţia comună a Consiliului din 7 martie 2002 (JO C 119 E, 22.05.2002, p. 27) şi decizia Parlamentului European din 12 iunie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 25 iunie 2002.

întrucât:

(1) Un mare număr de măsuri legislative au fost adoptate în Comunitate pentru mărirea siguranţei şi prevenirea poluării în transporturile maritime. Pentru a fi eficientă, dispozitivul legislativ trebuie să fie aplicat în mod corespunzător şi uniform pe tot cuprinsul Comunităţii. În acest fel se asigură condiţiile unei concurenţe echitabile, se reduce denaturarea concurenţei rezultată din avantajele economice pe care le extrag navele neconforme şi se recompensează actorii maritimi serioşi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...