Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 436/2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene Număr celex: 32007D0436

În vigoare de la 23.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 7 iunie 2007
privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene
(2007/436/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 269,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Curţii de Conturi(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(3),

întrucât:

(1) Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis, inter alia, că normele privind resursele proprii ar trebui să stea sub semnul obiectivului general al echităţii. Aceste norme ar trebui, prin urmare, să ofere asigurări, în corelare cu concluziile relevante ale Consiliului European de la Fontainebleau din 1984, că niciunul dintre statele membre nu suportă o sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său relativ de prosperitate. Este adecvat, prin urmare, să se introducă dispoziţii privitoare la anumite state membre.

(2) Sistemul de resurse proprii al Comunităţilor trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea ordonată a politicilor Comunităţilor, fiind supus unei discipline bugetare stricte.

(3) În sensul prezentei decizii, venitul naţional brut (VNB) ar trebui definit ca fiind VNB anual la preţul pieţei, astfel cum este furnizat de Comisie în procesul de aplicare a Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (denumit în continuare "SEC 95"), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului(4).

(4) În vederea tranziţiei, din motive bugetare şi de resurse proprii, de la SEC 79 la SEC 95 şi în scopul de a păstra neschimbată contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziţia Comunităţii, Comisia a recalculat, în conformitate cu articolul 3 alineatele (1) şi (2) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene(5), plafonul resurselor proprii şi plafonul creditelor pentru angajamente, exprimate cu două zecimale, pe baza formulei cuprinse în articolul respectiv. La 28 decembrie 2001, Comisia a comunicat noile plafoane Consiliului şi Parlamentului European. Plafonul resurselor proprii a fost stabilit la 1,24% din totalul VNB-urilor statelor membre la preţul pieţei, iar un plafon de 1,31% din totalul VNB-urilor statelor membre a fost stabilit pentru creditele pentru angajamente. Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a ajuns la concluzia că aceste plafoane ar trebui păstrate la nivelurile lor actuale.

(5) În scopul de a păstra neschimbată contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziţia Comunităţilor, este adecvat să se adapteze aceste plafoane exprimate în procent din VNB în cazul modificărilor SEC 95 care presupun o schimbare importantă a nivelului de VNB.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...