Back

Comisia Comunităţii Economice Europene

Regulamentul nr. 103/2005 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind aprobarea înlocuirii convertizoarelor catalitice pentru autovehicule Număr celex: 32007R0103

În vigoare de la 19.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 103 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind aprobarea
înlocuirii convertizoarelor catalitice pentru autovehicule

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare a
prezentului regulament se verifică în ultima versiune a documentului
privind situaţia documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la
următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Addendum 102: Regulamentul nr. 103

Include întreg textul valabil până la:

Modificarea 1 - Data intrării în vigoare: 6 iulie 2000

Modificarea 2 - Data intrării în vigoare: 4 aprilie 2005

1. SFERĂ DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării de tip, ca unităţi tehnice separate, a convertizoarelor catalitice destinate montării ca piese de schimb pe unul sau mai multe tipuri date de autovehicule din categoriile M1 şi N1.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. prin "convertizor catalitic original" se înţelege un convertizor catalitic sau un ansamblu de convertizoare catalitice care intră sub incidenţa omologării de tip acordate pentru vehiculul în cauză şi ale căror tipuri sunt indicate în documentele aferente anexei 2 la Regulamentul nr. 83;

2.2. prin "convertizor catalitic de schimb" se înţelege un convertizor catalitic sau un ansamblu de convertizoare catalitice pentru care, în conformitate cu prezentul regulament, se poate obţine o altă omologare decât cele definite la punctul 2.1 de mai sus;

2.3. prin "convertizor catalitic de schimb original" se înţelege un convertizor catalitic sau un ansamblu de convertizoare catalitice ale căror tipuri sunt indicate în documentele aferente anexei 2 la Regulamentul nr. 83, dar care sunt oferite pe piaţă ca unităţi tehnice separate de către deţinătorul omologării de tip a vehiculului;

2.4. prin "tip de convertizor catalitic" se înţelege acele convertizoare catalitice care nu diferă în aspecte esenţiale, cum ar fi:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...