Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1540/1998 de stabilire de noi reguli referitoare la ajutoarele acordate în domeniul construcţiilor navale Număr celex: 31998R1540

În vigoare de la 18.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1540/98
din 29 iunie 1998
de stabilire de noi reguli referitoare la ajutoarele acordate în
domeniul construcţiilor navale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 92 alin. (3) lit. (e), art. 94 şi 113,

având în vedere propunerea Comisiei(1)

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

întrucât acordul privitor la respectarea condiţiilor normale de competitivitate în domeniul industriei construcţiei de nave comerciale şi reparaţiilor navale încheiat între Comunitatea Europeană şi unele state terţe din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) (în continuare denumit "acordul OECD")(4) nu a intrat încă în vigoare deoarece Statele Unite ale Americii nu l-au ratificat; întrucât, aşadar, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3094/95 din 22 decembrie 1995 privind acordarea de ajutor construcţiilor navale(5) nu a intrat încă în vigoare; întrucât, în lipsa intrării în vigoare a acordului OECD, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 3094/95 vor continua să se aplice regulile din Directiva Consiliului nr. 90/684/CEE cu privire la ajutoarele acordate în domeniul construcţiilor navale(6), până cel târziu la 31 decembrie 1998;

întrucât nu s-a realizat încă un echilibru pe deplin satisfăcător între cerere şi ofertă în domeniul construcţiilor navale din întreaga lume, astfel încât preţurile să rămână scăzute; întrucât se estimează creşterea în continuare a presiunilor concurenţiale asupra constructorilor navali din cadrul Comunităţii, pe măsură ce, conform anticipărilor, cererea de nave va scădea considerabil după anul 2000, iar capacitatea de construcţie de nave din întreaga lume va continua să crească;

întrucât, deşi şantierele navale ale Comunităţii au făcut progrese în ce priveşte îmbunătăţirea competitivităţii, rata cu care îşi îmbunătăţesc productivitatea trebuie să crească pentru a elimina decalajul faţă de concurenţii internaţionali, în special cei din Japonia şi Coreea;

întrucât competitivitatea industriei construcţiilor navale este importantă pentru Comunitate, iar aceasta contribuie la dezvoltarea economică şi socială comunitară prin oferirea unei pieţe substanţiale pentru o serie de ramuri industriale, precum şi prin menţinerea ocupării forţei de muncă în diverse regiuni, din care multe au deja o rată ridicată a şomajului;

întrucât o eliminare completă a ajutoarelor acordate acestui sector nu este încă posibilă având în vedere situaţia dificilă a pieţei şi nevoia de a încuraja şantierele navale să facă schimbările necesare pentru a-şi ameliora competitivitatea; întrucât ar trebui continuată aplicarea unei politici de ajutor stricte şi selective în scopul sprijinirii acestor eforturi şi al asigurării de condiţiile egale şi uniforme cu privire la concurenţa intracomunitară; întrucât o asemenea politică reprezintă abordarea cea mai potrivită pentru a asigura menţinerea unui nivel suficient de activitate pe şantierele de construcţii navale europene şi, prin aceasta, supravieţuirea unei industrii europene a construcţiilor navale competitive şi eficiente;

întrucât politica comunitară de ajutor pentru sectorul construcţiilor navale a rămas, în liniile sale fundamentale, neschimbată din anul 1987; întrucât această politică în general şi-a îndeplinit obiectivele, dar necesită adaptări astfel încât să poată răspunde mai bine viitoarelor provocări cu care se va confrunta industria;

întrucât, în mod special, ajutorul de exploatare nu este cea mai eficientă modalitate, din punctul de vedere al costurilor, de a încuraja industria europeană a construcţiilor navale să-şi sporească competitivitatea; întrucât, prin urmare, ajutorul de exploatare ar trebui eliminat progresiv, iar accentul ar trebui să se deplaseze către alte forme de sprijin pentru a se promova îmbunătăţirile necesare în ce priveşte competitivitatea, cum ar fi ajutoarele de investiţii pentru inovare; întrucât ajutorul de exploatare va înceta la data de 31 decembrie 2000;

întrucât ajutorul de exploatare sub forma asistenţei pentru dezvoltare acordate ţărilor în curs de dezvoltare ar trebui să continue, supunându-se unor condiţii mai stricte;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...