Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1165/1998 privind statisticile pe termen scurt Număr celex: 31998R1165

În vigoare de la 05.06.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1165/98
din 19 mai 1998
privind statisticile pe termen scurt

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 213,

având în vedere proiectul de regulament prezentat de Comisie1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Institutului Monetar European4,

(1) întrucât Directiva Consiliului 72/211/CEE din 30 mai 1972 privind statisticile coordonate cu privire la ciclul de afaceri în marea şi mica industrie5 şi Directiva Consiliului 78/166/CEE din 13 februarie 1978 privind statisticile coordonate privind ciclul de afaceri în construcţiile de clădiri şi construcţiile civile6, care au drept obiectiv furnizarea unui set de statistici coerente, nu au putut ţine cont de schimbările economice şi tehnice;

(2) întrucât, între timp, Uniunea Europeană a înregistrat progrese suplimentare pe calea integrării; întrucât noile politici şi linii directoare în domeniul economic, al concurenţei, social, ambiental şi al întreprinderilor necesită iniţiative şi decizii bazate pe statistici fiabile; întrucât informaţiile furnizate în conformitate cu legislaţia comunitară existentă sau disponibilă în statele membre sunt parţial inadecvate sau insuficient comparabile pentru a reprezenta o bază fiabilă pentru activitatea Comunităţilor;

(3) întrucât viitoarea Bancă Centrală Europeană are nevoie de statistici rapide pe termen scurt în vederea evaluării dezvoltării economice în statele membre în contextul politicii europene monetare unice;

(4) întrucât este necesară standardizarea pentru satisfacerea cerinţelor comunitare de informaţii privind convergenţa economică;

(5) întrucât este necesar să fie disponibile statistici fiabile şi rapide în vederea raportării cu privire la dezvoltarea economică din fiecare stat membru al Uniunii Europene în cadrul politicii economice a Uniunii;

(6) întrucât întreprinderile şi asociaţiile profesionale ale acestora au nevoie de astfel de informaţii pentru a îşi putea înţelege propriile pieţe şi pentru a cunoaşte activităţile şi performanţele propriului sector, la nivel naţional şi internaţional;

(7) întrucât elaborarea conturilor naţionale în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale comunitare7 necesită dezvoltarea unor surse statistice comparabile, complete şi fiabile;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...