Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 622/1998 privind asistenţa în favoarea statelor candidate în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea de parteneriate pentru aderare Număr celex: 31998R0622

În vigoare de la 20.03.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 622/98 AL CONSILIULUI
din 16 martie 1998
privind asistenţa în favoarea statelor candidate în cadrul strategiei
de preaderare, în special instituirea de parteneriate pentru aderare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât, în iunie 1993, Consiliul European de la Copenhaga a anunţat condiţiile necesare pentru ca statele asociate din Europa Centrală şi de Est care doresc să poată deveni membre ale Uniunii Europene; întrucât, în cadrul aplicării procedurii prevăzute la articolul O din Tratatul privind Uniunea Europeană au fost identificate dificultăţile principale pe care aceste state le întâlnesc pentru a respecta condiţiile menţionate;

întrucât şefii de stat şi de guvern, cu ocazia Consiliului European de la Amsterdam din 16 şi 17 iunie 1997 au reiterat voinţa de a proceda la consolidarea strategiei de preaderare la Uniunea Europeană pentru a facilita pregătirea statelor candidate pentru aderare şi a fost făcută o serie de propuneri pe această temă în "Agenda 2000" de către Comisie;

întrucât Consiliul European de la Luxemburg a declarat că noul instrument al parteneriatelor pentru aderare, care va fi stabilit după consultarea cu statele candidate din Europa Centrală şi de Est, constituie axa esenţială a strategiei de preaderare consolidată, mobilizând toate formele de asistenţă ale Comunităţii către statele candidate într-un cadru unic;

întrucât ar trebui ca asistenţa Comunităţii Europene în cadrul acestor parteneriate pentru aderare să se concentreze asupra dificultăţilor menţionate şi să se întemeieze pe principii, priorităţi, obiective intermediare şi condiţii precise;

întrucât aceste parteneriate, în special obiectivele lor intermediare, ar trebui să ajute fiecare stat să-şi pregătească aderarea într-un cadru de convergenţă economică şi socială şi să dezvolte programul său naţional în vederea integrării acquis-ului, precum şi un calendar relevant pentru punerea în aplicarea a acestuia;

întrucât este important să se gestioneze mai bine mijloacele financiare disponibile şi în funcţie de priorităţile care decurg din avizele Comisiei cu privire la cererile de aderare şi din examinarea acestor avize în cadrul Consiliului;

întrucât asistenţa Comunităţii în cadrul strategiei de preaderare ar presupune aplicarea în statele interesate a programelor de ajutor adoptate în conformitate cu dispoziţiile tratatelor; întrucât, în consecinţă, prezentul regulament nu va avea nici o implicaţie financiară;

întrucât asistenţa comunitară este subordonată respectării angajamentelor înscrise în acordurile europene şi progreselor făcute spre îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga;

întrucât programarea mijloacelor financiare de asistenţă comunitară va fi decisă în conformitate cu procedurile prevăzute de regulamentele referitoare la instrumentele financiare sau la programele corespunzătoare;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...