Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 59/1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective (98/59/CE) Număr celex: 31998L0059

În vigoare de la 12.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/59/CE
din 20 iulie 1998
privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la
concedierile colective (98/59/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

(1) întrucât, din motive de claritate şi raţionalitate, Directiva Consiliului 75/129/CEE din 17 februarie 1975 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective3 ar trebui codificată;

(2) întrucât este important să se acorde o protecţie sporită lucrătorilor în cazul concedierilor colective, luându-se în considerare necesitatea dezvoltării economice şi sociale echilibrate în cadrul Comunităţii;

(3) întrucât, în ciuda convergenţei crescânde, există încă diferenţe între dispoziţiile în vigoare din statele membre cu privire la aranjamentele şi procedurile practice referitoare la aceste disponibilizări şi măsurile destinate să atenueze consecinţele concedierii asupra lucrătorilor;

(4) întrucât aceste diferenţe pot avea un efect direct asupra funcţionării pieţei interne;

(5) întrucât Rezoluţia Consiliului din 21 ianuarie 1974 privind un program de acţiune socială4 prevedea o directivă de armonizare a legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective;

(6) întrucât Carta Comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată în şedinţa Consiliului European de la Strasbourg din 9 decembrie 1989 de către şefii de stat sau de guvern din 11 state membre, prevede, între altele, la pct. 7 primul paragraf prima teză şi al doilea paragraf, la pct. 17 primul paragraf şi la pct. 18 a treia liniuţă:

"7. Finalizarea pieţei interne trebuie să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană (...).

Această îmbunătăţire trebuie să acopere, acolo unde este necesar, dezvoltarea anumitor aspecte ale reglementărilor referitoare la forţa de muncă, cum ar fi procedurile pentru concedieri colective şi cele cu privire la falimente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...