Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 58/1998 privind protecţia animalelor de fermă Număr celex: 31998L0058

În vigoare de la 08.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 98/58/CE A CONSILIULUI
din 20 iulie 1998
privind protecţia animalelor de fermă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

întrucât toate statele membre au ratificat Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de fermă (denumită în continuare "Convenţia"); întrucât Comunitatea a aprobat, de asemenea, aceasta Convenţie prin Decizia 78/923/CEE(4) şi a depus instrumentul său de aprobare;

întrucât Comunitatea, în calitate de parte contractantă, trebuie să pună în aplicare principiile stabilite de Convenţie;

întrucât aceste principii includ furnizarea de adăposturi, hrană, apă şi îngrijiri adecvate nevoilor fiziologice şi etologice ale animalelor, în conformitate cu experienţa dobândită şi cunoştinţele ştiinţifice;

întrucât Comunitatea ar trebui, de asemenea, să ia în continuare măsuri pentru aplicarea uniformă a Convenţiei şi a recomandărilor acesteia şi pentru adoptarea unor norme speciale privind aplicarea prezentei directive;

întrucât Parlamentul European, în rezoluţia sa din 20 februarie 1987 privind politica pentru bunăstarea animalelor(5), a solicitat Comisiei să propună norme comunitare care să acopere aspecte generale legate de creşterea animalelor;

întrucât Declaraţia nr. 24 anexată la Actul Final al Tratatului privind Uniunea europeană invită instituţiile europene şi statele membre să acorde o mare atenţie cerinţelor de bunăstare a animalelor atunci când elaborează şi pun în aplicare legislaţia comunitară, în special în domeniul politicii agricole comune;

întrucât diferenţele care pot denatura condiţiile concurenţei se opun bunei funcţionări a organizării pieţei de animale;

întrucât, prin urmare, este necesar să se stabilească standarde comune minime pentru protecţia animalelor de fermă pentru a se asigura dezvoltarea raţională a producţiei şi pentru a facilita organizarea pieţei de animale; întrucât, în acest scop, este necesar să se ia în considerare dispoziţiile privind bunăstarea animalelor deja prevăzute de normele comunitare;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...