Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 402/2006 de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0402

În vigoare de la 13.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 februarie 2006
de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/402/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 5,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că un plan de lucru pentru eticheta ecologică comunitară trebuie să fie stabilit de către Comisie.

(2) Planul de lucru ar trebui să includă o strategie pentru dezvoltarea sistemului, care să definească obiectivele pentru îmbunătăţirea mediului şi pătrunderea pe piaţă, o listă deschisă a categoriilor de produse care sunt considerate a fi priorităţi în acţiunile comunitare şi planuri de coordonare şi cooperare între sistemul comunitar şi alte sisteme de acordare a etichetei ecologice din statele membre.

(3) De asemenea, planul de lucru ar trebui să prevadă măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei şi să includă finanţarea prevăzută pentru sistem.

(4) Planul de lucru revizuit trebuie redactat luându-se în considerare experienţa dobândită în cursul punerii în aplicare a primului plan de lucru pentru eticheta ecologică comunitară2.

(5) Planul de lucru trebuie revizuit periodic.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 al Regulamentului (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...