Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/1998 privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele ornamentale Număr celex: 31998L0056

În vigoare de la 13.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 98/56/CEE A CONSILIULUI
din 20 iulie 1998
privind comercializarea materialelor de înmulţire pentru plantele
ornamentale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) Producţia de plante ornamentale deţine un loc important în agricultura Comunităţii.

(2) Rezultatele satisfăcătoare ale culturii plantelor ornamentale depind într-o mare măsură de calitatea şi de starea sanitară a materialelor utilizate pentru înmulţirea plantelor ornamentale.

(3) Adoptarea unor condiţii armonizate la nivel comunitar va garanta că cumpărătorii de pe teritoriul Comunităţii vor primi materiale de înmulţire în bună stare fitosanitară şi de bună calitate.

(4) În măsura în care se referă la aspectele fitosanitare, aceste condiţii armonizate trebuie să fie în conformitate cu Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în interiorul Comunităţii4.

(5) Ar trebui să se stabilească reguli comunitare pentru toate genurile şi speciile de plante ornamentale din cadrul Comunităţii, cu excepţia genurilor şi speciilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comercializării lor5.

___________

1 JO C 50, 17.2.1998, p. 8.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...