Back

Consiliul Comunităţilor Europene

Directiva nr. 49/1998 privind protecţia drepturilor la pensie suplimentară ale salariaţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care se deplasează în cadrul Comunităţii Număr celex: 31998L0049

În vigoare de la 25.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/49/CE
din 29 iunie 1998
privind protecţia drepturilor la pensie suplimentară ale salariaţilor şi
persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care se deplasează
în cadrul Comunităţii

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 51 şi 235,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

(1) întrucât una dintre libertăţile fundamentale ale Comunităţii este libera circulaţie a persoanelor; întrucât Tratatul prevede că, acţionând unanim, Consiliul trebuie să adopte măsuri în domeniul protecţiei sociale care sunt necesare pentru a asigura libera circulaţie a lucrătorilor;

(2) întrucât protecţia socială a lucrătorilor este garantată prin regimurile legale de protecţie socială, completate de regimuri de securitate socială suplimentare;

(3) întrucât legislaţia deja adoptată de Consiliu cu privire la protecţia drepturilor de securitate socială ale lucrătorilor care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a membrilor familiilor lor, şi anume Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii(4) şi nr. 574/72 din 21 martie 1972 de stabilire a procedurilor pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii(5) priveşte numai regimurile legale de pensie; întrucât sistemul de coordonare prevăzut de regulamentele menţionate nu se aplică şi pentru regimurile suplimentare de pensie, cu excepţia acelor regimuri care sunt incluse în termenul "legislaţie", definit în art. 1 lit. (j) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau cu privire la care un stat membru dă o declaraţie conform articolului menţionat;

(4) întrucât Consiliul are deplină putere de decizie în ceea ce priveşte alegerea celor mai potrivite măsuri pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut în art. 51 din Tratat; şi întrucât sistemul de coordonare prevăzut în Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi (CEE) nr. 574/72, în special reglementările privind agregarea, nu sunt corespunzătoare pentru regimurile suplimentare de pensii, cu excepţia acelor regimuri care sunt incluse în termenul "legislaţie", definit în art. 1 lit. (j) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau cu privire la care un stat membru dă o declaraţie conform articolului menţionat, şi astfel ar trebui să facă obiectul unor prevederi specifice, dintre care prezenta directivă este cea dintâi, cu scopul de a ţine seama şi de natura lor specifică şi de caracteristicile sau diversitatea unor astfel de regimuri de pensii în şi între statele membre;

(5) întrucât nici o pensie sau indemnizaţie nu trebuie supusă nici prevederilor prezentei directive, nici celor ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574/72 şi, ca urmare, nici un regim de pensii suplimentare care intră în domeniul de aplicare a regulamentelor respective, datorită faptului că un stat membru a făcut o declaraţie în acest scop conform art. 1 lit. (j) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71, nu poate fi reglementat de prezenta directivă;

(6) întrucât în Recomandarea sa 92/442/CEE din 27 iulie 1992 privind convergenţa politicilor şi obiectivelor de protecţie socială(6), Consiliul a recomandat ca statele membre "să promoveze, atunci când este necesar, modificarea condiţiilor care reglementează dobândirea pensiilor şi, în special, a drepturilor la pensie suplimentară, cu privire la eliminarea obstacolelor în calea mobilităţii salariaţilor";

(7) întrucât se poate aduce o contribuţie la realizarea acestui obiectiv, dacă lucrătorilor care se deplasează sau celor al căror loc de muncă se deplasează dintr-un stat membru în altul li se poate garanta, în ceea ce priveşte protecţia drepturilor la pensie suplimentară, tratament egal cu cel al lucrătorilor care rămân sau al căror loc de muncă se schimbă, dar rămâne în acelaşi stat membru;

(8) întrucât libera circulaţie a persoanelor, care este unul din drepturile de bază înscrise în Tratat, nu se limitează la salariaţi, ci se extinde şi asupra persoanelor care desfăşoară activităţi independente;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...