Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 44/1998 privind protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice Număr celex: 31998L0044

În vigoare de la 30.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 98/44/CE
din 6 iulie 1998
privind protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat(3),

(1) întrucât biotehnologia şi ingineria genetică joacă un rol din ce în ce mai important întro gamă largă de sectoare, iar protecţia invenţiilor biotehnologice va prezenta cu siguranţă o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea industrială comunitară;

(2) întrucât, mai ales în domeniul ingineriei genetice, cercetarea şi dezvoltarea necesită investiţii considerabile cu grad ridicat de risc şi doar o protecţie juridică adecvată le poate face aşadar profitabile;

(3) întrucât o protecţie eficientă şi armonizată în toate statele membre este esenţială pentru menţinerea şi încurajarea investiţiilor în domeniul biotehnologiei;

(4) întrucât în urma respingerii de către Parlamentul European a textului comun, aprobat de comitetul de conciliere, pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice(4), Parlamentul European şi Consiliul au stabilit că protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice necesită clarificări;

(5) întrucât există neconcordanţe în ceea ce priveşte protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice oferită de legile şi practicile din diversele state membre; întrucât aceste neconcordanţe ar putea crea bariere comerciale şi implicit piedici în funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne;

(6) întrucât este probabil ca aceste neconcordanţe să se amplifice pe măsură ce statele membre vor adopta noi legi şi practici administrative diferite, sau pe măsură ce jurisprudenţele naţionale care interpretează această legislaţie se dezvoltă în mod diferit;

(7) întrucât dezvoltarea necoordonată a legislaţiei naţionale privind protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice în cadrul Comunităţii poate constitui un factor de descurajare a comerţului, în detrimentul dezvoltării industriale a acestor invenţii şi al funcţionării corespunzătoare a pieţei interne;

(8) întrucât protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice nu necesită crearea unui corp de legi separat în locul reglementărilor cuprinse în legislaţiile naţionale privind brevetele de invenţii; întrucât reglementările legislaţiilor naţionale privind brevetele de invenţii constituie în continuare baza pentru protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice ţinându-se cont de faptul că acestea trebuie adaptate sau completate în anumite privinţe, având în vedere progresele tehnologice care implică material biologic şi care îndeplinesc de asemenea condiţiile de brevetare;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...