Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 41/1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii Număr celex: 31998L0041

În vigoare de la 02.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 98/41/CE A CONSILIULUI
din 18 iunie 1998
privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de
pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din
statele membre ale Comunităţii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 84 alineatul(2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189c din Tratat3,

(1) întrucât, în cadrul politicii comune în domeniul transporturilor, trebuie adoptate măsuri suplimentare de natură să sporească siguranţa transportului maritim;

(2) întrucât Comunitatea este serios preocupată de accidentele navale, soldate cu mari pierderi de vieţi omeneşti, în care au fost implicate nave de pasageri, în special accidentele navelor "Herald of Free Entreprise" şi "Estonia"; întrucât persoanele care călătoresc pe nave de pasageri şi ambarcaţiuni de mare viteză la nivel comunitar sunt îndreptăţite să pretindă şi să poată conta pe un nivel corespunzător de siguranţă, precum şi pe un sistem corespunzător de informare care să faciliteze operaţiunile de căutare şi salvare şi gestionarea eficientă a consecinţelor oricărui tip de accident;

(3) întrucât este necesar să se asigure că numărul de pasageri de la bordul unei nave de pasageri nu depăşeşte numărul pentru care au fost autorizate nava şi echipamentele de siguranţă ale acesteia; întrucât companiile ar trebui să aibă posibilitatea de a informa serviciile de căutare şi de salvare cu privire la numărul de persoane implicate într-un accident;

(4) întrucât este necesar să se adune informaţii cu privire la pasageri şi la echipaj pentru a se facilita operaţiunile de căutare şi salvare, precum şi gestionarea eficientă a consecinţelor unui accident, şi anume identificarea persoanelor implicate, furnizarea unor informaţii precise în legătură cu probleme juridice aferente şi contribuţia la o asistenţă medicală mai bună acordată persoanelor salvate; întrucât astfel de informaţii sunt de natură să înlăture preocupările inutile ale rudelor sau ale altor persoane interesate în legătură cu persoanele aflate la bordul navelor de pasageri implicate în accidente maritime care se produc în apele care, în conformitate cu Convenţia internaţională din 1979 privind acţiunile de căutare şi salvare pe mare (SAR), se află sub jurisdicţia statelor membre;

(5) întrucât, prin urmare, pasagerii trebuie să fie număraţi şi înregistraţi înainte de plecarea navei;

(6) întrucât capitolul III din Convenţia internaţională din 1974 privind siguranţa vieţii pe mare (Convenţia SOLAS) prevede numărarea şi înregistrarea tuturor persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care efectuează călătorii internaţionale între 1 iulie 1997 şi 1 ianuarie 1999, autorizând în acelaşi timp administraţiile să scutească de aceste obligaţii şi de cerinţele de înregistrare navele de pasageri care navighează în apele adăpostite, în cazul în care călătoriile planificate ale navelor fac imposibilă întocmirea de către nave a documentelor respective; întrucât acest capitol din Convenţia SOLAS nu se aplică şi călătoriilor naţionale, lăsând zone importante de interpretare la discreţia diferitelor state membre;

(7) întrucât prezenta directivă este conformă cu dreptul statelor membre de a impune navelor de pasageri care călătoresc cu destinaţia sau cu plecarea din porturile lor anumite exigenţe mai stricte decât cele stabilite prin Convenţia SOLAS;

(8) întrucât, ţinând cont mai ales de dimensiunea pieţei interne a transportului maritim de pasageri, acţiunea la nivel comunitar este calea cea mai eficientă de a stabili un nivel comun minim de siguranţă a navelor în cadrul Comunităţii;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...