Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice (98/37/CE) Număr celex: 31998L0037

În vigoare de la 23.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI CONSILIULUI 98/37/CE
din 22 iunie 1998
privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul
echipamentelor tehnice (98/37/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social1,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189b din Tratat2,

(1) întrucât Directiva Consiliului 89/392/CEE din 14 iunie 1989 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la echipamentele tehnice3 a fost modificată în mod frecvent şi substanţial; întrucât, din motive de claritate şi raţionalitate, directiva menţionată trebuie consolidată;

(2) întrucât piaţa internă constituie o zonă fără frontiere interne în interiorul căreia este garantată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului;

(3) întrucât sectorul echipamentelor tehnice este o parte importantă a industriei construcţiilor şi unul din pilonii industriali principali ai economiei Comunităţii;

(4) întrucât costul social al unui mare număr de accidente cauzate în mod direct de utilizarea echipamentelor tehnice poate fi redus printr-o proiectare şi o construcţie inerent sigure ale echipamentelor tehnice şi printr-o instalare şi întreţinere corespunzătoare;

(5) întrucât statele membre sunt răspunzătoare pentru asigurarea sănătăţii şi a securităţii persoanelor pe teritoriul lor şi, acolo unde este cazul, a animalelor domestice şi a bunurilor, în special, a lucrătorilor, mai ales în ceea ce priveşte riscul decurgând din utilizarea echipamentelor tehnice;

(6) întrucât, în statele membre, legislaţiile referitoare la prevenirea accidentelor sunt foarte diferite; întrucât dispoziţiile relevante obligatorii, suplimentate adesea de specificaţii tehnice obligatorii de facto şi/sau standarde voluntare, nu conduc în mod obligatoriu la niveluri diferite de sănătate şi securitate, dar, cu toate acestea, din cauza neconcordanţelor lor, constituie bariere în calea comerţului din interiorul Comunităţii; întrucât, mai mult chiar, certificarea conformităţii şi sistemele naţionale de certificare pentru echipamentele tehnice diferă considerabil;

(7) întrucât prevederile existente cu privire la sănătate şi securitate care asigură protecţia împotriva riscurilor cauzate de echipamentele tehnice trebuie să fie apropiate pentru a asigura libera circulaţie pe piaţă a echipamentelor tehnice fără a diminua nivelele actuale justificate de protecţie din statele membre; întrucât prevederile prezentei directive cu privire la conceperea şi construcţia echipamentelor tehnice, esenţiale pentru un mediu de lucru mai sigur, sunt însoţite de prevederi specifice referitoare la prevenirea anumitor riscuri la care lucrătorii pot fi expuşi la locul de muncă, precum şi prevederi bazate pe organizarea securităţii lucrătorilor în mediul de lucru;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...