Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice Număr celex: 31998L0034

În vigoare de la 21.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI CONSILIULUI 98/34/CE
din 22 iunie 1998
de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în
domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a, 213 şi 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

acţionând în conformitate cu procedura stabilită în art. 189 b din Tratat3,

(1) întrucât Directiva Consiliului 83/189/CEE din 28 martie 1983 care stabileşte o procedură pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice4 a fost modificată în repetate rânduri şi în mod substanţial; întrucât din motive de claritate şi raţionalitate directiva menţionată trebuie codificată,

(2) întrucât piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor; întrucât, din acest motiv, unul dintre principiile de bază ale Comunităţii îl reprezintă interzicerea restricţiilor cantitative asupra circulaţiei mărfurilor şi a măsurilor cu efect echivalent;

(3) întrucât pentru promovarea bunei funcţionări a pieţei interne trebuie asigurată transparenţa cu privire la iniţiativele naţionale pentru elaborarea standardelor sau reglementărilor tehnice;

(4) întrucât barierele în calea comerţului care rezultă din reglementări tehnice referitoare la produse pot fi acceptate numai atunci când sunt necesare pentru a îndeplini cerinţele esenţiale sau au un obiectiv în domeniul interesului public pentru care constituie garanţia principală;

(5) întrucât este esenţial pentru Comisie să deţină informaţiile necesare înaintea adoptării prevederilor tehnice; întrucât, în consecinţă, statele membre cărora li se cere să susţină realizarea obiectivului său conform art. 5 din Tratat, trebuie să notifice proiectele pe care le au în domeniul reglementărilor tehnice;

(6) întrucât toate statele membre trebuie, de asemenea, să fie informate cu privire la reglementările tehnice preconizate de către orice alt stat membru;

(7) întrucât scopul pieţei interne este să creeze un mediu favorabil competitivităţii întreprinderilor; întrucât furnizarea unui număr din ce în ce mai mare de informaţii este una dintre modalităţile de a ajuta întreprinderile să beneficieze cât mai mult cu putinţă de avantajele oferite de această piaţă; întrucât, din acest motiv, este necesar să se dea posibilitatea agenţilor economici să evalueze impactul reglementărilor tehnice naţionale propuse de către alte state membre prin furnizarea, în vederea publicării periodice, a titlurilor proiectelor notificate şi prin intermediul prevederilor referitoare la confidenţialitatea unor astfel de proiecte;

(8) întrucât, în interesul securităţii juridice, statele membre trebuie să anunţe în mod public că a fost adoptată o reglementare tehnică în conformitate cu formalităţile stabilite prin prezenta directivă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...