Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/1998 privind armonizarea principalelor dispoziţii aplicabile asigurării creditului la export pentru operaţiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu şi lung Număr celex: 31998L0029

În vigoare de la 19.05.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 98/29/CE A CONSILIULUI
din 7 mai 1998
privind armonizarea principalelor dispoziţii aplicabile
asigurării creditului la export pentru operaţiunile care beneficiază
de acoperire pe termen mediu şi lung

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

(1) întrucât asigurarea creditului la export pe termen mediu şi lung are un rol primordial în schimburile internaţionale şi întrucât reprezintă un instrument esenţial al politicii comerciale;

(2) întrucât asigurarea creditului la export pe termen mediu şi lung ocupă un loc important în relaţiile comerciale cu ţările în curs de dezvoltare şi contribuie, în consecinţă, la integrarea lor în economia mondială, acesta fiind unul din obiectivele politicii comunitare de dezvoltare;

(3) întrucât diferenţele între sistemele publice de asigurare a creditului la export pe termen mediu şi lung, cum sunt cele care funcţionează în prezent în statele membre din punct de vedere al principalelor elemente constitutive ale garanţiilor, al primelor şi politicilor de acoperire pot genera denaturări ale concurenţei între întreprinderile din Comunitate;

(4) întrucât ar trebui ca măsurile prevăzute de prezenta directivă să nu depăşească ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul de armonizare necesar pentru ca politica de export să se bazeze pe principii unitare şi să nu fie denaturată concurenţa între întreprinderile din Comunitate;

(5) întrucât pentru a atenua actualele denaturări ale concurenţei este de dorit, în conformitate cu dispoziţiile articolului 112 din tratat, ca diferitele sisteme publice de asigurare a creditului la export să fie armonizate în temeiul unor principii unitare şi în aşa fel încât să facă parte integrantă din politica comercială comună;

(6) întrucât instituirea de către organele publice (sau de către anumite organisme specializate controlate de acestea) a unor programe de garantare sau de asigurare a creditului la export, cu rate de primă insuficiente pentru a acoperi pe termen lung cheltuielile şi pierderile inerente gestionării acestor programe este asimilată subvenţiilor la export interzise prin Acordul privind subvenţiile şi măsurile compensatorii, încheiat în cadrul negocierilor multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994)1, şi în special prin articolul 3 alineatul (1) litera (a) din acest acord, şi anexa I litera (j);

___________

1 JO L 336, 23.12.1994, p. 156.

(7) întrucât prima facturată de către asigurătorii de credite ar trebui să corespundă riscului asigurat;

(8) întrucât o armonizare ar încuraja cooperarea între asigurătorii de credite care acţionează în numele sau cu sprijinul statului şi ar favoriza colaborarea între întreprinderile din Comunitate, în conformitate cu articolul 130 din tratat;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...