Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 27/1998 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor Număr celex: 31998L0027

În vigoare de la 11.06.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 98/27/CE PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 mai 1998
privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia
intereselor consumatorilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat3,

(1) întrucât anumite directive, incluse în lista anexată prezentei directive, stabilesc norme privind protecţia intereselor consumatorilor;

(2) întrucât mecanismele actuale, disponibile atât la nivel naţional, cât şi comunitar, având drept scop să asigure respectarea directivelor menţionate, nu permit întotdeauna să se pună capăt în timp util încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor; întrucât prin interese colective se înţeleg acele interese care nu reprezintă cumularea intereselor persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii prin încălcarea legii; întrucât aceasta nu aduce atingere acţiunilor în justiţie individuale, introduse de persoane care au fost prejudiciate de încălcarea legii;

(3) întrucât, în ceea ce priveşte obiectivul de a determina încetarea practicilor care sunt ilegale, în temeiul dispoziţiilor naţionale aplicabile, eficacitatea măsurilor naţionale care transpun directivele menţionate, inclusiv a măsurilor de protecţie care depăşesc nivelul cerut de directivele menţionate, cu condiţia să fie compatibile cu tratatul şi să fie permise de respectivele directive, poate fi redusă, în cazul în care respectivele practici produc efecte într-un alt stat membru decât acela în care îşi au originea;

(4) întrucât aceste dificultăţi pot afecta buna funcţionare a pieţei interne, consecinţa lor fiind faptul că este suficientă mutarea sursei unei practici ilegale într-o altă ţară pentru a o plasa în afara oricăror forme de aplicare a legii; întrucât acest lucru constituie o denaturare a concurenţei;

(5) întrucât respectivele dificultăţi pot diminua încrederea consumatorului în piaţa internă şi pot limita raza de acţiune a organizaţiilor reprezentând interesele colective ale consumatorilor sau ale organismelor publice independente, responsabile de protecţia intereselor colective ale consumatorilor, prejudiciate de practicile care încalcă dreptul comunitar;

(6) întrucât practicile respective se extind adesea dincolo de frontierele dintre statele membre; întrucât este nevoie urgentă de un grad de armonizare a dispoziţiilor naţionale menite să impună încetarea practicilor ilegale menţionate anterior, indiferent de ţara în care acestea şi-au produs efectele; întrucât, în ce priveşte jurisdicţia, acest lucru nu aduce atingere normelor de drept internaţional privat şi convenţiilor în vigoare între statele membre, respectând în acelaşi timp obligaţiile generale ale statelor membre care decurg din tratat, în special cele privind buna funcţionare a pieţei interne;

(7) întrucât obiectivul acţiunii propuse poate fi atins numai de către Comunitate; întrucât este prin urmare de datoria Comunităţii să acţioneze în acest sens;

(8) întrucât articolul 3b alineatul (3) din tratat obligă Comunitatea să nu facă mai mult decât este necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului; întrucât, în conformitate cu articolul menţionat, particularităţile sistemelor juridice naţionale trebuie luate în considerare din toate punctele de vedere, lăsând statelor membre libertatea de a alege între diferite opţiuni cu efect echivalent; întrucât tribunalele sau autorităţile administrative competente să decidă cu privire la procedurile menţionate la articolul 2 din prezenta directivă ar trebui să aibă dreptul să examineze efectele deciziilor anterioare;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...