Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 24/1998 privind asigurarea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) (98/24/CE) Număr celex: 31998L0024

În vigoare de la 05.05.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/24/CE
din 7 aprilie 1998
privind asigurarea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul
de muncă (a paisprezecea directivă specială în sensul art. 16
alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) (98/24/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei(1), elaborată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat(3),

___________

(1) JO C 165, 16.06.1993, p. 4

(2) JO C 34, 2. 02.1994, p. 42

(3) Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 1994 (JO C 128, 9.05.1994, p.167), Poziţia comună a Consiliului din 7 octombrie 1997 (JO C 375, 10.12.1997, p. 2) şi Decizia Parlamentului European din 17 februarie 1998 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(1) întrucât art. 118a din Tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a unor cerinţe minime pentru promovarea îmbunătăţirilor, în special în mediul de lucru, care să garanteze un nivel mai bun de protecţie a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

(2) întrucât, conform acestui articol, astfel de directive evită să impună constrângeri administrative, financiare şi juridice într-un mod care ar frâna crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

(3) întrucât îmbunătăţirea securităţii, igienei şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă este un obiectiv care nu trebuie subordonat unor considerente pur economice;

(4) întrucât respectarea cerinţelor minime cu privire la protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici are rolul de a asigura nu numai protecţia sănătăţii şi securităţii fiecărui lucrător în parte, dar şi de a asigura un nivel de protecţie minimă pentru toţi lucrătorii Comunităţii, astfel încât să se evite denaturarea regulilor concurenţei;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...