Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/1998 privind regulile comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale Număr celex: 31998L0030

În vigoare de la 21.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI ŞI A CONSILIULUI EUROPEAN 98/30/CE
din 22 iunie 1998
privind regulile comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 57 alin. (2), art. 66 şi art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat(3),

(1) întrucât, în conformitate cu art. 7a din Tratat, piaţa internă se referă la o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului; întrucât este important să se adopte măsuri pentru a finaliza constituirea pieţei interne;

(2) întrucât, în conformitate cu art. 7c din Tratat, trebuie să se ia în consideraţie diferenţele de dezvoltare dintre diversele economii, în timp ce derogările acordate trebuie să fie de natură temporară şi să afecteze cât mai puţin funcţionarea pieţei comune;

(3) întrucât crearea unei pieţe competitive în domeniul gazelor naturale reprezintă un element important în constituirea pieţei interne de energie;

(4) întrucât Directiva Consiliului 91/296/CEE din 31 mai 1991 privind tranzitul gazelor naturale prin reţelele magistrale(4) şi Directiva Consiliului 90/337/CEE din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de îmbunătăţire a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie(5), reprezintă o primă fază a constituirii pieţei interne în domeniul gazelor naturale;

___________

(1) JO C 65, 14.03.1992, p. 14 şi JO C 123, 04.05.1994, p. 26.

(2) JO C 73, 15.03.1993, p. 31 şi JO C 195, 18.07.1994, p. 82.

(3) Avizul Parlamentului European din 17 noiembrie 1993 (JO C 329, 06.12.1993, p. 182), Poziţia comună a Consiliului (CE) nr. 17/98 din 12 februarie 1998 (JO C 91, 26.03.1998, p. 46) şi Decizia Parlamentului European din 30 aprilie 1998 (JO C 152, 18.05.1998), Decizia Consiliului din 11 mai 1998.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...