Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 18/1998 privind regulile şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri Număr celex: 31998L0018

În vigoare de la 15.05.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/18/CE
din 17 martie 1998
privind regulile şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 84 alin (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat3,

(1) întrucât, în cadrul politicii comune privind transporturile, este necesar să se adopte măsuri suplimentare pentru a spori siguranţa în transportul maritim;

(2) întrucât Comunitatea este preocupată de cele mai recente accidente navale în care au fost implicate nave de pasageri şi care au dus la masive pierderi de vieţi omeneşti; întrucât persoanele care utilizează nave de pasageri şi ambarcaţiuni de mare viteză în Comunitate au dreptul să pretindă şi să se bazeze pe un nivel corespunzător de siguranţă la bord;

(3) întrucât echipamentul de lucru şi echipamentul de protecţie individuală a lucrătorilor nu fac obiectul prezentei directive deoarece la utilizarea acestor echipamente pe navele de pasageri angajate în curse interne se aplică dispoziţiile Directivei Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind aplicarea măsurilor prin care să se promoveze ameliorarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă4, precum şi dispoziţiile diferitelor directive în materie;

(4) întrucât prestarea de servicii de transport maritim pentru pasageri între statele membre a fost deja liberalizată prin regula (CEE) nr. 4055/865; întrucât aplicarea principiului liberei prestări a serviciilor de transport maritim între statele membre (cabotaj maritim) prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 3577/926 se va finaliza la nivelul Comunităţii în câţiva ani;

(5) întrucât, pentru a atinge un nivel de siguranţă ridicat şi pentru a elimina barierele în calea comerţului, este necesar să se stabilească standarde de siguranţă armonizate la nivel corespunzător pentru navele de pasageri şi ambarcaţiunile care prestează servicii interne; întrucât standardele pentru navele care efectuează curse internaţionale sunt elaborate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI); întrucât prezenta directivă introduce proceduri de cerere de intervenţie a OMI pentru a alinia standardele aplicabile curselor internaţionale la standardele din prezenta directivă;

(6) întrucât, conform propunerii Comisiei din comunicatul său 'O politică comună privind siguranţa maritimă', Consiliul, în Rezoluţia sa din 8 iunie 1993 referitoare la o politică comună de siguranţă maritimă7 şi Parlamentul European, în Rezoluţia sa din 27 octombrie 19948 privind siguranţa maritimă, au cerut Comisiei să prezinte cât mai repede posibil propuneri oficiale cu privire la regulile de siguranţă pentru navele de pasageri angajate în curse interne;

(7) întrucât, având în vedere în special dimensiunea transportului maritim de persoane pentru piaţa internă, acţiunea la nivel comunitar este singura posibilitate de a se stabili un nivel comun de siguranţă pentru navele din Comunitate;

(8) întrucât, având în vedere principiul proporţionalităţii, o directivă a Consiliului reprezintă instrumentul juridic corespunzător în măsura în care asigură cadrul pentru aplicarea uniformă şi obligatorie a standardelor de siguranţă de către statele membre dar, în acelaşi timp, lasă fiecărui stat membru dreptul de a decide mijloace de punere în aplicare cât mai conforme cu sistemul său intern;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...