Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 6/1998 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor Număr celex: 31998L0006

În vigoare de la 18.03.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 98/6/CE
din 16 februarie 1988
privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor
oferite consumatorilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 129a alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

acţionând în conformitate cu procedura stabilită în art. 189b din Tratat(3), în temeiul textului comun aprobat de comitetul de conciliere la 9 decembrie 1997,

(1) întrucât funcţionarea transparentă a pieţei şi informaţiile corecte sunt în folosul protecţiei consumatorului şi al unei concurenţe sănătoase între întreprinderi şi între produse;

(2) întrucât consumatorilor trebuie să li se garanteze un nivel ridicat de protecţie; întrucât Comunitatea trebuie să contribuie la acest lucru prin acţiuni specifice care sprijină şi completează politica statelor membre privind furnizarea de informaţii exacte, transparente şi clare consumatorilor despre preţurile şi produsele care le sunt oferite;

(3) întrucât Rezoluţia Consiliului din 14 aprilie 1975 privind un program preliminar al Comunităţii Economice Europene în vederea unei politici de protecţie şi informare a consumatorului(4) şi Rezoluţia Consiliului din 19 mai 1981 privind un al doilea program al Comunităţii Economice Europene pentru o politică de protecţie şi informare a consumatorului(5) prevăd stabilirea de principii comune pentru indicarea preţurilor;

(4) întrucât aceste principii au fost stabilite prin Directiva 79/581/CEE privind indicarea preţurilor la anumite produse alimentare(6) şi Directiva 88/314/CEE privind indicarea preţurilor produselor nealimentare(7);

(5) întrucât legătura dintre indicarea preţului unitar al produselor şi pre-ambalarea acestora în cantităţi sau volume prestabilite corespunzătoare valorilor din intervalele adoptate la nivelul Comunităţii s-a dovedit a fi excesiv de dificil de aplicat; întrucât este, astfel, necesară abandonarea acestei legături în favoarea unui mecanism nou, simplificat, în interesul consumatorului, fără a aduce atingere reglementărilor de standardizare a ambalării.

(6) întrucât obligaţia de a indica preţul de vânzare şi preţul unitar contribuie substanţial la o mai bună informare a consumatorilor, acesta fiind cel mai uşor mod de a permite consumatorilor să evalueze şi să compare preţul produselor într-o manieră optimă şi, ca urmare, să facă alegeri în cunoştinţă de cauză pe baza unor comparaţii simple;

(7) întrucât, prin urmare, ar trebui să existe o obligaţie generală de a indica atât preţul de vânzare, cât şi preţul unitar pentru toate produsele, cu excepţia produselor vândute în vrac, la care preţul de vânzare nu poate fi determinat până când consumatorul nu indică ce cantitate de produs doreşte;

(8) întrucât este necesar să se aibă în vedere faptul că anumite produse se vând de obicei în alte cantităţi decât la kilogram, la litru, la metru, la metru pătrat sau la metru cub; întrucât este astfel oportun să se permită statelor membre să autorizeze ca preţul unitar să se refere la o unitate cantitativă unică diferită, ţinând seama de natura produsului şi de cantităţile în care produsul se vinde de obicei în statele membre respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...