Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 463/1998 privind compatibilitatea donatorilor de plasmă și sânge și controlul sângelui donat în Comunitatea Europeană
Număr celex: 31998H0463

În vigoare de la 21.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 29 iunie 1998
privind compatibilitatea donatorilor de plasmă și sânge și controlul
sângelui donat în Comunitatea Europeană (98/463/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 129 alin. (4) a doua liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) întrucât, în conformitate cu art. 3 lit. (o) din Tratat, activitatea Comunității urmează să cuprindă colaborarea pentru atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății;

(2) întrucât Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 1994 privind garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în cadrul Comunității Europene, a arătat necesitatea elaborării unei strategii a sângelui pentru a întări încrederea în siguranța lanțului de transfuzii de sânge și a promova autoaprovizionarea Comunității cu cantitatea necesară;

(3) întrucât, ca răspuns la Comunicarea Comisiei, Consiliul a adoptat, la data de 2 iunie 1995, o Rezoluție privind garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în cadrul Comunității(2);

(4) întrucât, la 12 noiembrie 1996, Consiliul a adoptat o Rezoluție privind strategia pentru garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în Comunitatea Europeană(3);

(5) întrucât în Rezoluția sa privind garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în Comunitatea Europeană(4)(5)(6)(7), Parlamentul European a subliniat importanța garantării celui mai înalt nivel de siguranță în selectarea donatorilor și testarea donărilor, precum și a principiului donării voluntare neplătite și a reafirmat sprijinul său permanent pentru obiectivul Comunității de a-și asigura autoaprovizionarea;

(6) întrucât Directiva 89/381/CEE(8) a lărgit aria legislației produselor farmaceutice pentru a garanta calitatea, siguranța și eficacitatea produselor medicinale brevetate, fabricate industrial din sânge uman sau plasmă umană; întrucât directiva menționată ca atare nu se aplică în totalitate sângelui, plasmei sau celulelor sangvine de origine umană;

___________

(1) JO C 138, 04.05.1998, p. 139.

(2) JO C 164, 30.06.1995, p. 1.

(3) JO C 374, 11.12.1996, p. 1.

(4) JO C 268, 04.10.1993, p. 29.

(5) JO C 329, 06.12.1993, p. 268.

(6) JO C 141, 13.05.1996, p. 131.

(7) JO C 249, 25.09.1995, p. 231.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...