Back

Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 463/1998 privind compatibilitatea donatorilor de plasmă şi sânge şi controlul sângelui donat în Comunitatea Europeană Număr celex: 31998H0463

În vigoare de la 21.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 29 iunie 1998
privind compatibilitatea donatorilor de plasmă şi sânge şi controlul
sângelui donat în Comunitatea Europeană (98/463/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 129 alin. (4) a doua liniuţă,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) întrucât, în conformitate cu art. 3 lit. (o) din Tratat, activitatea Comunităţii urmează să cuprindă colaborarea pentru atingerea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii;

(2) întrucât Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 1994 privind garantarea siguranţei sângelui şi autoaprovizionarea cu sânge în cadrul Comunităţii Europene, a arătat necesitatea elaborării unei strategii a sângelui pentru a întări încrederea în siguranţa lanţului de transfuzii de sânge şi a promova autoaprovizionarea Comunităţii cu cantitatea necesară;

(3) întrucât, ca răspuns la Comunicarea Comisiei, Consiliul a adoptat, la data de 2 iunie 1995, o Rezoluţie privind garantarea siguranţei sângelui şi autoaprovizionarea cu sânge în cadrul Comunităţii(2);

(4) întrucât, la 12 noiembrie 1996, Consiliul a adoptat o Rezoluţie privind strategia pentru garantarea siguranţei sângelui şi autoaprovizionarea cu sânge în Comunitatea Europeană(3);

(5) întrucât în Rezoluţia sa privind garantarea siguranţei sângelui şi autoaprovizionarea cu sânge în Comunitatea Europeană(4)(5)(6)(7), Parlamentul European a subliniat importanţa garantării celui mai înalt nivel de siguranţă în selectarea donatorilor şi testarea donărilor, precum şi a principiului donării voluntare neplătite şi a reafirmat sprijinul său permanent pentru obiectivul Comunităţii de a-şi asigura autoaprovizionarea;

(6) întrucât Directiva 89/381/CEE(8) a lărgit aria legislaţiei produselor farmaceutice pentru a garanta calitatea, siguranţa şi eficacitatea produselor medicinale brevetate, fabricate industrial din sânge uman sau plasmă umană; întrucât directiva menţionată ca atare nu se aplică în totalitate sângelui, plasmei sau celulelor sangvine de origine umană;

___________

(1) JO C 138, 04.05.1998, p. 139.

(2) JO C 164, 30.06.1995, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...