Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 534/1998 de reglementare tehnică comună privind staţiile terestre mobile (MES) pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN), inclusiv staţiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de frecvenţă de 2,0 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2376] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0534

În vigoare de la 05.09.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 septembrie 1998
de reglementare tehnică comună privind staţiile terestre mobile (MES)
pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN), inclusiv
staţiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de
frecvenţă de 2,0 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS)
[notificată cu numărul C(1998) 2376] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(98/534/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele de staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuţă,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipament de staţie terestră de comunicaţii prin satelit pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuţă;

întrucât trebuie să se adopte standarde armonizate corespunzătoare, sau o parte a acestor standarde, de punere în practică cerinţele esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât propunerea a fost supusă comitetului CAET conform art. 29 alin. (2);

întrucât reglementarea tehnică comună care urmează să fie adoptată în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor de staţii terestre de comunicaţii prin satelit menţionate în standardul armonizat definit în art. 2 alin. (1).

(2) Prezenta decizie stabileşte o reglementare tehnică comună care cuprinde staţiile terestre mobile (MES) pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN), inclusiv staţiile terestre portabile pentru S-PCN care funcţionează în benzile de frecvenţă de 20 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...