Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 533/1998 de reglementare tehnică comună privind staţiile terestre mobile (MES) pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN), inclusiv staţiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de frecvenţă de 1,6/2,4 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2375] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0533

În vigoare de la 05.09.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 septembrie 1998
de reglementare tehnică comună privind staţiile terestre mobile (MES)
pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN), inclusiv
staţiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de
frecvenţă de 1,6/2,4 GHz în cadrul serviciilor mobile prin
satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2375]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(98/533/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituie a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele de staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuţă,

întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipament de staţie terestră de comunicaţii prin satelit pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuţă;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte a acestor standarde, de punere în practică a cerinţelor esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât propunerea a fost supusă comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET) conform art. 29 alin. (2);

întrucât reglementarea tehnică comună care urmează să fie adoptată în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor de staţii terestre de comunicaţii prin satelit menţionate în standardul armonizat definit în art. 2 alin (1).

(2) Prezenta decizie stabileşte o reglementare tehnică comună care include staţiile terestre mobile (MES) pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN), inclusiv staţiile terestre portabile pentru S-PCN care funcţionează în benzile de frecvenţă de 1,6/2,4 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...