Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 527/1998 privind tratarea fraudei în materie de TVA în conturile naţionale (diferenţe între încasările teoretice de TVA şi încasările reale de TVA) [notificat cu nr. C(1998) 2202] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0527

În vigoare de la 21.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 24 iulie 1998
privind tratarea fraudei în materie de TVA în conturile naţionale
(diferenţe între încasările teoretice de TVA şi încasările reale
de TVA) [notificat cu nr. C(1998) 2202] (Text cu relevanţă
pentru SEE) (98/527/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Directiva Consiliului 89/130/CEE, Euratom din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului naţional brut la preţurile de pe piaţă1, în special art. 1,

întrucât Decizia Comisiei 94/168/CE, Euratom din 22 februarie 1994 privind modul de aplicare a Directivei Consiliului 89/130/CEE, Euratom privind armonizarea calculării produsului naţional brut la preţurile de pe piaţă2 se referă în mod special la frauda fiscală fără să precizeze totuşi în mod explicit tratarea fraudei în materie de TVA şi, în consecinţă, trebuie să se precizeze acest tratament;

întrucât, pentru a garanta că estimările PIB şi PNB sunt exhaustive, în conformitate cu Directiva 89/130/CE, Euratom, este necesar ca statele membre să ajusteze estimările menţionate anterior pentru a lua în calcul frauda în materie de TVA;

întrucât o astfel de ajustare se referă la diferenţele dintre încasările teoretice de TVA şi încasările reale de TVA, cauzate de frauda fără complicitatea cumpărătorilor;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin art. 6 din Directiva 89/130/CEE, Euratom,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 49, 21.02.1989, p. 26.

2 JO L 77, 19.03.1994, p. 51.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...