Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 522/1998 de reglementare tehnică comună privind cerinţele în materie de receptoare pentru sistemul paneuropean de teleapel public terestru în Comunitate (ERMES) (a doua ediţie) [notificată cu numărul C(1998) 1615] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0522

În vigoare de la 19.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind cerinţele în materie de receptoare
pentru sistemul paneuropean de teleapel public terestru în Comunitate
(ERMES) (a doua ediţie) [notificată cu numărul C(1998) 1615] (Text cu
relevanţă pentru SEE) (98/522/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamente pentru staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerinţelor esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât este necesar, pentru a menţine accesul la pieţe pentru producători, să se permită aranjamente tranzitorii privind echipamentele agreate, conform dispoziţiilor din Decizia Comisiei 95/290/CE2;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

2 JO L 181, 02.08.1995, p. 21.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor terminale de date destinate conectării la sistemul paneuropean de teleapel terestru cunoscut sub denumirea de sistem european de radiomesagerie (ERMES) şi menţionat în standardul armonizat definit în art. 2 alin (1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...