Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 521/1998 de reglementare tehnică comună privind modul pachet al RNIS care utilizează accesul de bază [notificată cu numărul C(1998) 1614] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0521

În vigoare de la 19.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind modul pachet al RNIS care
utilizează accesul de bază [notificată cu numărul C(1998) 1614]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (98/521/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele de staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerinţelor esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât este necesar, pentru a menţine accesul la pieţe pentru producători, să se permită aranjamente tranzitorii privind echipamentele agreate, conform reglementările naţionale în materie de omologare;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor terminale destinate conectării la o reţea publică de telecomunicaţii şi menţionate în standardul armonizat definit în art. 2 alin. (1).

(2) Prezenta decizie stabileşte o reglementare tehnică comună cuprinzând caracteristicile tehnice, cerinţele în materie de interfaţă electrică şi mecanică şi protocolul privind controlul de acces pe care trebuie să le furnizeze echipamentele terminale destinate de fabricant sau reprezentantul său să poată fi racordate la un punct de referinţă T sau S şi T în vederea realizării unui acces de bază la nivelul unei interfeţe cu o reţea publică de telecomunicaţii, prezentată drept punct de acces de bază ale RNIS paneuropean (Euro-RNIS) şi trebuie să servească apelurilor ce folosesc serviciile de bază în modul pachet la cerere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...