Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 520/1998 de reglementare tehnică comună privind reţeaua numerică cu integrare a serviciilor (RNIS) paneuropeană în modul de acces primar (amendament 1) [notificată cu numărul C(1998) 1613] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0520

În vigoare de la 19.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind reţeaua numerică cu
integrare a serviciilor (RNIS) paneuropeană în modul de acces
primar (amendament 1) [notificată cu numărul C(1998) 1613]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (98/520/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europeane,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele de staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerinţelor esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât este necesar, pentru a menţine accesul la pieţe pentru producători, să se permită aranjamente tranzitorii privind echipamentele agreate, conform dispoziţiilor din Decizia Comisiei 97/347/CE2;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

2 JO L 148, 06.06.1997, p. 24.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor terminale destinate conectării la o reţea publică de telecomunicaţii şi menţionate în standardul armonizat definit în art. 2 alin. (1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...