Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 519/1998 de reglementare tehnică comună privind terminalele cu deschidere foarte mică (VSAT) operând în benzile de frecvenţă de 11/12/14 GHz [notificată cu numărul C(1998) 1612] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0519

În vigoare de la 19.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind terminalele cu deschidere
foarte mică (VSAT) operând în benzile de frecvenţă de 11/12/14 GHz
[notificată cu numărul C(1998) 1612] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(98/519/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europeane,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CEE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamente de staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea mutuală a conformităţii lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipament de staţie terestră de comunicaţii prin satelit pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standarde armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerinţelor esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor de staţii terestre de comunicaţii prin satelit menţionate în standardul armonizat definit în art. 2 alin (1).

(2) Prezenta decizie stabileşte o reglementare tehnică comună cuprinzând terminalele cu deschidere foarte mică (VSAT) care operează în benzile de frecvenţă de 11/12/14 GHz.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...