Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 516/1998 de reglementare tehnică comună privind staţiile terestre mobile de comunicaţii prin satelit cu debit scăzut de date (LMES) care operează în benzile de frecvenţă 11/12/14 GHz [notificată cu numărul C (1998) 1608] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0516

În vigoare de la 19.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind staţiile terestre mobile de
comunicaţii prin satelit cu debit scăzut de date (LMES) care
operează în benzile de frecvenţă 11/12/14 GHz
[notificată cu numărul C (1998) 1608]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(98/516/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele de staţii terestre de comunicaţii prin satelit, inclusiv recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipament de staţie terestră de comunicaţii prin satelit pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum şi declaraţia aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerinţelor esenţiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicaţii (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

__________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

Articolul 1

(1) Prezenta decizie se aplică echipamentelor de staţii terestre de comunicaţii prin satelit menţionate în standarda armonizată definită în art. 2 alin. (1).

(2) Prezenta decizie stabileşte o reglementare tehnică comună care include staţiile mobile terestre de comunicaţii prin satelit cu debit scăzut de date (LMES) operând în benzile de frecvenţă de 11/12/14 GHz.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...