Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 515/1998 de reglementare tehnică comună privind rețeaua numerică cu integrarea serviciilor (RNIS) paneuropene în modul acces de bază (amendament 1) [notificată cu numărul C(1998) 1607] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0515

În vigoare de la 19.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind rețeaua numerică cu integrarea
serviciilor (RNIS) paneuropene în modul acces de bază (amendament 1)
[notificată cu numărul C(1998) 1607] (Text cu relevanță pentru SEE)
(98/515/CE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele de stații terestre de comunicare prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardul armonizat corespunzător, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerințelor esențiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât este necesar, pentru menținerea accesului la piețe pentru producători, să se permită aranjamente provizorii privind echipamentele agreate conform dispozițiilor din Decizia Comisiei 97/346/CE2;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET),

ADOPTÃ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...