Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 12/1997 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii ne-rezidenţi pot presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat membru Număr celex: 31998R0012

În vigoare de la 08.01.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 12/98
din 11 decembrie 1997
privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii ne-rezidenţi pot
presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat
membru

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

acţionând conform procedurii stabilite la art. 189 c din Tratat(3),

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2454/92 din 23 iulie 1992 de stabilire a condiţiilor în care transportatorii ne-rezidenţi pot presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat membru(4) a fost anulat de Curtea de Justiţie cu sentinţa sa din 1 iunie 1994(5);

(2) întrucât, în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (b) din Tratat, instaurarea unei politici comune de transport implică, printre altele, stabilirea condiţiilor în care transportatorii ne-rezidenţi pot presta servicii naţionale de transport într-un stat membru;

(3) întrucât dispoziţia respectivă presupune eliminarea tuturor restricţiilor impuse prestatorilor de astfel de servicii pe considerente ţinând de naţionalitatea acestora sau de faptul că sunt stabiliţi într-un alt stat membru decât statul în care urmează să presteze serviciul;

(4) întrucât regimurile aplicabile transportatorilor care prestează astfel de servicii trebuie să fie comparabile, pentru a reduce inegalităţile în condiţiile de concurenţă, generate de considerente ţinând de naţionalitatea şi ţara în care sunt stabiliţi transportatorii şi pentru a promova astfel armonizarea treptată a legislaţiilor naţionale:

(5) întrucât definiţiile diverselor servicii de transport cu autocarul şi autobuzul trebuie să fie identice cu definiţiile adoptate în cadrul transportului internaţional;

(6) întrucât transportatorii ne-rezidenţi trebuie să aibă posibilitatea de a presta unele tipuri de servicii de transport cu autocarul şi autobuzul, în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de serviciu;

(7) întrucât este necesară stabilirea dispoziţiilor aplicabile operaţiunilor de cabotaj;

(8) întrucât dispoziţiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în scopul prestării serviciilor(6) se aplică în cazurile în care, pentru prestarea unor servicii regulate speciale, transportatorii detaşează, din statul membru în care lucrează în mod normal, lucrători aflaţi în relaţii de muncă cu transportatorii respectivi;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...