Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 456/1998 privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte ansamblurile de post-tensionare pentru structuri precomprimate (Text cu relevanţă SEE) Număr celex: 31998D0456

În vigoare de la 17.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 iulie 1998
privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru
construcţii în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva
89/106/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte ansamblurile de
post-tensionare pentru structuri precomprimate
(Text cu relevanţă SEE) (98/456/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcţii1, astfel cum a fost modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă din două proceduri, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, "procedura cea mai puţin oneroasă care să fie compatibilă cu securitatea" pentru atestarea conformităţii unui produs; întrucât aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau familie de produse, existenţa unui sistem de control al producţiei în fabrică plasat sub răspunderea producătorului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii sau dacă, din motivele legate de îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenţia unui organism de certificare autorizat;

întrucât articolul 13 alineatul (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate şi în specificaţiile tehnice; întrucât, de aceea, este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse, astfel cum este folosit în mandate şi în specificaţiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute în articolul 13 alineatul (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE a Consiliului; întrucât este necesar să se specifice clar metoda prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acordă preferinţă anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite în prima posibilitate, fără supraveghere permanentă, precum şi în a doua şi a treia posibilitate definite în anexa III secţiunea 2 punctul (ii), iar procedura menţionată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III punctul (i) şi în prima posibilitate, cu supraveghere continuă, definită în anexa III secţiunea 2 punctul (ii);

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

2 JO L 220, 30.08.1993, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...