Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 437/1998 privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE, în ceea ce priveşte finisajele pereţilor interiori şi exteriori şi ale plafoanelor [notificată cu numărul C(1998)1611] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0437

În vigoare de la 10.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 30 iunie 1998
privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru
construcţii în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE, în ceea ce priveşte finisajele pereţilor interiori şi
exteriori şi ale plafoanelor [notificată cu numărul C(1998)1611]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (1998/437/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative ale statelor membre referitoare la produse pentru construcţii1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă, între două proceduri, conform art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puţin oneroasă care să fie compatibilă cu securitatea" pentru atestarea conformităţii unui produs; întrucât aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau o familie de produse, existenţa unui sistem de control al producţiei în fabrică sub răspunderea fabricantului este o condiţie necesară şi suficientă pentru atestarea conformităţii sau dacă, din motivele legate de satisfacerea criteriilor enunţate în art. 13 alin. (4), este necesară intervenţia unui organism de certificare autorizat;

întrucât art. 13 alin. (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate şi în specificaţiile tehnice; întrucât de aceea este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse aşa cum este folosit în mandate şi în specificaţiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva Consiliului 89/106/CEE; întrucât este necesar să se specifice clar metoda prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu referire la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acordă preferinţă anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută în art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor stabilite în prima posibilitate, fără supraveghere continuă, precum şi în a doua şi a treia posibilitate definite în anexa III secţiunea 2 pct. (ii), iar procedura menţionată în art. 13 alin. (3) lit. (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III pct. (i) şi în prima posibilitate, cu supraveghere continuă, definită în anexa III secţiunea 2 pct. (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

2 JO L 220, 30.08.1993, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...