Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 488/1998 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru îngrăşăminte Număr celex: 31998D0488

În vigoare de la 07.08.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 7 aprilie 1998
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru îngrăşăminte (98/488/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind programul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5,

întrucât art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede faptul că pentru eticheta ecologică comunitară se stabilesc condiţii de acordare pe grupe de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 arată că performanţa ecologică a unui produs se evaluează pe baza unor criterii specifice pentru grupul de produse;

întrucât, prin Decizia nr. 94/923/CE2, Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru îngrăşăminte, aceste criterii fiind valabile până la data de 14 noiembrie 1997, conform art. 3 din directiva menţionată;

întrucât trebuie adoptată o nouă decizie stabilind criterii pentru această categorie de produse, care să fie valabile pentru o perioadă de încă trei ani după expirarea valabilităţii criteriilor anterioare;

întrucât trebuie revizuite criteriile care au fost stabilite prin Decizia nr. 94/923/CE pentru a reflecta evoluţia pieţei;

întrucât produsele trebuie să îndeplinească prevederile legislaţiei naţionale, care este în conformitate cu standardele comunitare asupra sănătăţii, a securităţii şi a protecţiei mediului, fără a aduce atingere reglementărilor comunitare sau din legislaţia naţională care sunt aplicabile diferitelor etape din ciclul de viaţă al unui produs;

întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat opinia principalelor grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

întrucât măsurile prevăzute în această decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...