Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 415/1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile naţionale cu privire la proiectele de reglementare Număr celex: 31998D0415

În vigoare de la 03.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 iunie 1998
privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile
naţionale cu privire la proiectele de reglementare (98/415/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 105 alin. (4) şi art. 4 din Protocolul privind Statutele Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratat,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Institutului Monetar European3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 106 alin. (6) din Tratat şi în art. 42 din protocolul menţionat,

(1) întrucât Banca Centrală Europeană (BCE) va fi înfiinţată imediat după numirea consiliului său director.

(2) întrucât Tratatul prevede că BCE este consultată de autorităţile naţionale pentru orice proiect de reglementare care ţine de domeniul său de competenţă; întrucât Consiliului îi revine să stabilească limitele şi condiţiile acestei consultări.

(3) întrucât este necesar ca obligaţia consultării impusă autorităţilor statelor membre să nu aducă atingere responsabilităţilor acestor autorităţi în domeniile care fac obiectul proiectelor în cauză; întrucât ar trebui ca statele membre să consulte BCE în legătură cu orice proiect de reglementare din sfera sa de competenţă, în temeiul art. 105 alin. (4) din Tratat; întrucât lista domeniilor speciale care figurează în art. 2 din prezenta decizie nu este exhaustivă; întrucât art. 2 a şasea liniuţă din prezenta decizie nu aduce atingere prezentei repartizări a competenţelor în ceea ce priveşte politicile referitoare la controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi la stabilitatea sistemului financiar.

(4) întrucât funcţiile şi activităţile monetare ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) sunt definite în Statutele SEBC şi BCE; întrucât băncile centrale ale statelor membre participante fac parte integrantă din SEBC şi trebuie să acţioneze conform orientărilor şi instrucţiunilor BCE; întrucât, în cea de a treia fază a Uniunii Economice şi Monetare (UEM), autorităţile statelor membre neparticipante trebuie să consulte BCE în legătură cu proiectele de reglementare privind instrumentele politicii monetare.

(5) întrucât atâta timp cât un stat membru nu participă la politica monetară a SEBC, deciziile luate de autorităţile acestui stat membru în cadrul implementării politicii sale monetare nu fac obiectul prezentei decizii.

(6) întrucât consultarea BCE nu trebuie să prelungească în mod nejustificat procedurile de adoptare a proiectelor de reglementare în statele membre; întrucât termenele în care BCE trebuie să îşi dea avizul trebuie, totuşi, să îi permită examinarea atentă a textelor care îi sunt transmise; întrucât, în cazurile de extremă urgenţă, ale căror cauze trebuie motivate, de exemplu din cauza sensibilităţii pieţelor, statele membre pot stabili un termen mai mic de o lună şi care să reflecte urgenţa situaţiei; întrucât, în special în aceste cazuri, un dialog între autorităţile naţionale şi BCE trebuie să permită să se ţină cont de interesele fiecărei părţi.

(7) întrucât, în temeiul alin. (5) şi (8) din Protocolul nr. 11 anexat la Tratat, prezenta decizie nu se aplică Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu condiţia ca acest stat membru să n u treacă la etapa a treia a UEM şi atâta timp cât nu se realizează acest lucru.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...