Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 243/1998 privind partajarea costurilor de pregătire a şabloanelor fotografice pentru formatul uniform al permiselor de rezidenţă Număr celex: 31998D0243

În vigoare de la 31.03.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 19 martie 1998
privind partajarea costurilor de pregătire a şabloanelor fotografice
pentru formatul uniform al permiselor de rezidenţă
(98/243/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. K.8 alin. (2), paragraful al doilea, a doua liniuţă,

având în vedere Acţiunea Comună din 16 decembrie 1996, adoptată de către Consiliu, pe baza art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind un format uniform al permiselor de rezidenţă(1), în special art. 2 alin. (1),

întrucât adoptarea de către Consiliu a specificaţiilor tehnice menţionate la art. 2 alin. (1) al respectivei acţiuni comune implică crearea unor şabloane fotografice pentru formatul uniform al permiselor de rezidenţă;

întrucât Regatul Olandei îşi declară disponibilitatea de a pregăti şabloanele fotografice în numele celorlalte ţări membre,

întrucât costul pregătirii şabloanelor fotografice suportat de Regatul Olandei trebuie să fie partajat între statele membre,

DECIDE:

___________

(1) JO L 7, 10.01.1997, p. 1.

Articolul 1

Regatul Olandei este împuternicit prin prezenta să pregătească şabloanele fotografice pentru formatul uniform al permiselor de rezidenţă, în numele statelor membre.

Articolul 2

Costul total al pregătirii şabloanelor fotografice pentru formatul uniform al permiselor de rezidenţă, care se ridică la suma de 124 667 ECU, va fi finanţat din contribuţiile statelor membre. Contribuţia financiară a fiecărui stat membru va fi calculată pe baza cuantumului produsului naţional brut în raport cu suma totală a produselor naţionale brute ale statelor membre, care reprezintă baza finanţării bugetului general al Comunităţilor Europene pe anul 1997(2). 'Produsul naţional brut', în accepţiunea prezentului articol, este cel definit de Directiva Consiliului 89/130/CEE, Euratom, din 13 februarie 1989, privind armonizarea elaborării produsului naţional brut la preţurile pieţei(3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...