Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 186/1998 de aprobare a planului tehnic de acţiune (prima parte) pentru îmbunătăţirea statisticilor agricole (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998D0186

În vigoare de la 10.03.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 februarie 1998
de aprobare a planului tehnic de acţiune (prima parte) pentru
îmbunătăţirea statisticilor agricole (Text cu relevanţă pentru SEE)
(98/186/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia Consiliului 94/411/CE din 25 iunie 1996 privind îmbunătăţirea statisticilor agricole comunitare(1), modificată şi completată de Decizia Consiliului 98/3/CE din 18 decembrie 1997(2),

întrucât, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Decizia Comisiei 96/411/CE, Comisia stabileşte anual un plan de acţiune tehnică pentru statistici agricole;

întrucât este necesară consolidarea unor acţiuni începute în baza planului tehnic de acţiune 1996/1997(3) şi continuarea activităţilor întreprinse de statele membre;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 162, 01.07.1996, p. 14.

(2) JO L 1, 03.01.1998, p. 9.

(3) JO L 6, 10.01.1997, p. 45.

Articolul 1

Se aprobă planul tehnic de acţiune pe anul 1998 (prima parte) pentru îmbunătăţirea statisticilor agricole, conţinut în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...