Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 181/1997 privind încheierea de către Comunităţile Europene a Tratatului privind Carta Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspectele conexe referitoare la mediu Număr celex: 31998D0181

În vigoare de la 09.03.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI ŞI A COMISIEI
din 23 septembrie 1997
privind încheierea de către Comunităţile Europene a Tratatului privind
Carta Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa
energetică şi aspectele conexe referitoare la mediu1 (98/181/CE,
CECO, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în special art. 95,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 54 alin. (2), art. 57 alin. (2) ultima teză, art. 66, art. 63c alin. (2), art. 87, 99, 100a şi 113, art. 130s alin. (1) şi art. 235 coroborat cu art. 228 alin. (2) teza a doua şi alin. (3) paragraful al doilea, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 101 paragraful al doilea,

având în vedere avizul comitetului consultativ creat prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Consiliului, adoptat în unanimitate, în conformitate cu art. 95 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

___________

1 Decizia de încheiere a Tratatului privind Carta Energiei în numele Comunităţii Europene a fost adoptată de Consiliu la 27 mai 1997.

2 JO C 85, 17.03.1997.

având în vedere aprobarea Consiliului dată în conformitate cu art. 101 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât Carta Europeană a Energiei a fost semnată la 17 decembrie 1991 de către Comunităţile Europene şi statele membre;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...