Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 633/2007 de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0633

În vigoare de la 08.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 633/2007 AL COMISIEI
din 7 iunie 2007
de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol
de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării,
al coordonării şi al transferului zborurilor
între unităţile de control al traficului aerian
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parla mentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Unităţile de control al traficului aerian au stabilite schimburi de informaţii între sistemele de prelucrare a datelor de zbor în scopuri de notificare, coordonare şi transfer al zborurilor şi în scopuri de coordonare civil-militară. Aceste schimburi de informaţii trebuie să se bazeze pe protocoale privind comunicaţiile adecvate şi armonizate, pentru asigurarea interoperabilităţii schimburilor.

(2) Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să elaboreze cerinţele pentru un protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat rezultat din 31 martie 2005.

(3) Standardul Eurocontrol privind schimbul de date de zbor a fost anexat la Regulamentul (CE) nr. 2082/2000 al Comisiei din 6 septembrie 2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol şi modificarea Directivei 97/15/CE, privind adoptarea standardelor Eurocontrol şi modificarea Directivei 93/65/CEE a Consiliului(3), prin care folosirea acestui standard devine obligatorie în cadrul Comunităţii, în eventualitatea procurării unor noi sisteme de prelucrare a datelor de zbor. Deoarece Regulamentul (CE) nr. 2082/2000 a fost abrogat de la data de 20 octombrie 2005, este necesar ca legislaţia comunitară să fie actualizată astfel încât să se asigure consecvenţa normelor administrative relevante.

(4) Menţinerea echipamentelor şi a programelor informatice de comunicaţii în conformitate cu standardul Eurocontrol pentru schimbul de date de zbor devine din ce în ce mai dificilă şi mai costisitoare. Prin urmare, trebuie adoptat un standard nou corespunzător, care să susţină schimbul datelor de zbor.

(5) Protocolul de comandă a transmisiei de date, împreună cu Protocolul de Internet, (TCP/IP) este considerat în prezent drept baza cea mai adecvată de îndeplinire a cerinţelor de comunicare pentru schimburile de date de zbor între unităţile de control al traficului aerian.

(6) Prezentul regulament trebuie să acopere aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit pentru schimburile de informaţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţi de control al traficului aerian(4).

(7) Prezentul regulament nu trebuie să acopere operaţiunile şi instruirea militară, astfel cum se menţionează la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(8) Printr-o declaraţie privind problemele militare legate de cerul unic european(5), statele membre s-au angajat să coopereze între ele, ţinând seama de cerinţele militare naţionale, astfel încât conceptul de utilizare flexibilă a spaţiului aerian să fie aplicat pe deplin şi în mod uniform în toate statele membre de către toţi utilizatorii spaţiului aerian.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...