Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 605/2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii privind anumite licenţe de import şi export pentru comerţul cu produse agricole dintre Comunitate, astfel cum era constituită la 31 decembrie 2006, şi Bulgaria şi România Număr celex: 32007R0605

În vigoare de la 02.06.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 605/2007 AL COMISIEI
din 1 iunie 2007
de stabilire a unor măsuri tranzitorii privind anumite licenţe de import
şi export pentru comerţul cu produse agricole dintre Comunitate,
astfel cum era constituită la 31 decembrie 2006,
şi Bulgaria şi România

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 41,

întrucât:

(1) Până la data de 31 decembrie 2006, comerţul cu produse agricole dintre Comunitate şi Bulgaria şi România era condiţionat de prezentarea unei licenţe de import sau export. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, nu a mai fost posibilă folosirea unor astfel de licenţe pentru acest tip de comerţ.

(2) Anumite licenţe, care sunt încă valabile după data de 1 ianuarie 2007, nu au fost folosite sau au fost folosite doar parţial. Angajamentele asumate în legătură cu aceste licenţe trebuie îndeplinite, în caz contrar garanţia depusă urmând a fi reţinută. Având în vedere faptul că astfel de angajamente nu mai pot fi îndeplinite după integrarea Bulgariei şi a României, este necesară instituirea unei măsuri tranzitorii, cu începere de la data integrării celor două ţări, care să asigure restituirea garanţiilor depuse.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul tuturor comitetelor de gestionare implicate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La solicitarea părţilor interesate, garanţiile depuse pentru eliberarea licenţelor de import şi export şi a certificatelor de fixare în avans se restituie cu următoarele condiţii:

(a) ţara de destinaţie, de origine sau de provenienţă menţionată pe licenţă sau certificat să fie Bulgaria sau România;

(b) valabilitatea licenţelor sau a certificatelor să nu fi expirat înainte de 1 ianuarie 2007;

(c) licenţele sau certificatele să fi fost folosite doar parţial sau să nu fi fost folosite deloc până la data de 1 ianuarie 2007.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...